Choď na obsah Choď na menu
 


BANSKÁ ŠTIAVNICA

BANSKÁ ŠTIAVNICA, dekanát Banská Štiavnica, Banskobystrická diecéza, VÝVOJ NÁZVU: Bana, Stiavnicza, Schemniczium - 1773, Selmecz - Bánya - 1773, Schemnitz - 1773, 1786, 1808, Stawnicza - 1773, Schemnitzium - 1786, Schelmetzbánya - 1786, Sstiawnicza - 1786, Schemnicium - 1808, Selymeczbánya - 1808, Ssčawnica - 1808, Ssťáwnica - 1808, Selmecbánya -.1863 – 1873, Banská Štiavnica a Banská Belá: Selmecbánya és Bélabánya - 1877 – 1913, Baňská Štiavnica a Belá - 1920, Banská Štiavnica a Banská Belá - 1927–1954, Banská Štiavnica - 1954 –, maď.: Selmeczbánya, Selmec (skrátene), nem.: Schemnitz, lat.: Schemnicium, Banensium, Semnichia, ADRESA: RKFÚ, Palárikova 7, 969 01 Banská Štiavnica, tel.: 045/ 692 18 56, 045/ 692 22 38, 691 12 81, fax: 691 13 35, banska.stiavnica@fara.sk, farabs@pobox.sk, http://www.farar.inky.sk/, KŇAZI: dekan - farár Pikala Miloš, Mgr., 0903/ 173 383, farar@inky.sk, inky@inky.sk, (k 3. 10. 2008 – aj k r. 2013), kaplán Štefina Tomáš, Mgr., 0911/ 872 741, tstefina@gmail.com (od 1. 7. 2012 - aj k r. 2013), výpomoc Spišiak Miroslav, Mgr., 0911/ 477 415; 0908/ 477 415, miro.erko@pobox.sk, miro.erko@qvd.sk (k r. 2012 - aj k r. 2013, k r. 2012 – misijná stáž Južný Sudán), PREDCHODCOVIA - farári a administrátori: k r. 1254 - Reinold, 1843 - 1849 - Radlinský Andrej (možno len ako kaplán), 2. 3. 1884 - aj k r. 1894 - Kvassay Móric, 1910 - administrátor Rozim Jozef, 1918 - Buchna Viliam, 1926 - aj k r. 1945 - Jankovič, 1947 - 1951 - Havran Ignác, 1953 - 1954 - Hoťka Viliam, 1955 - 1959 - Mihaliak Aurel, dekan, 1959 - 1968 - Ondreička František, dekan, 1968 - 1970 - Pastor František, 1975 - ? - Benovic Karol, 1978 - ? - Masarovič Jozef, 1983 - 1986 - Lukačovič Jozef, 1986 - 2008 - Šišulák Imrich, Mons., Mgr., kapláni: november 1829 – Ipovicz Alojz, 1852 - Malý - Dusarov Ján, niekedy medzi r. 1864 – 1884 – Kvassay Móric, 1875 - Pollák Tomáš, niekedy medzi r. 1876 – 26. 7. 1884 - Sandrik Jozef, 1884 - (1890) - Pintér Karol, 1885 - Čajkovský Evarist, 1890 - 1894 - Balázsy Jozef (zakrátko aj ako katechéta v lýceu), niekedy medzi r. 1890 - 1899 - Baross Mikuláš, 1893 - 1896 - Kákoni Ján, 1894 - Stašek Ján, 1895 - 1898 - Borovský Jozef, 1896 - (1902) - Hlavatý Jozef, 1899 alebo 1900 - Hojszik Imrich, 1899 - Ozorai Ján, 1900 - Rozim Jozef, 1902 - ? (najviac ak do r. 1905) - Berkeš Pavol, 1907 - 1910 - Nádai Koloman, 1908 - 1911 - Buzalka Michal, 1911 - Blaschke Jozef, 1911 - Gálik Ján, 1912 - Vasák Jozef, 1912 - Havran Karol, 1912 - Pálka Jozef, PhDr., 1912 - 1913 - Holloš Július, 1912 - 1914 - Letocha Jozef, 1915 - 1918 - Buchna Viliam (v r. 1918 aj ako administrátor), 1916 - Szentgyörgyi Ondrej, 1916 - Hések Matej, 1917 - 1926 - Jankovič František (následne v Banskej Štiavnici farárom), 1918 - 1919 - Letocha Jozef, 1922 - 1923 - Dolinský Ján, 1925 - ? (najviac ak po r. 1928) - Torma František, 1926 - aj k r. 1927 - Schatz Mikuláš, 1927 - 1928 - Kolavík František, 1928 - Klein Vojtech Jozef, 1928 - 1932 - Makk František, 1934 - 1935 - Košinár Aurel, 1936 - 1938 - Čársky Ján, 1937 - 1938 - Šimek František, 1938 - 1939 - Hrušecký Jozef, 1938, po prestávke v r. 1939 opäť - Stach Alfréd, 1939 - 1940 - Ňukovič Ferdinand, 1940 - 1943 - Horák Anton, niekedy medzi rokmi 1940 - 1947 - Veselský Jozef, 1941 - 1942 - Bednár František, 1942 - Morvay Karol, 1943 - 1947 - Bábik Jozef, 1945 - 1946 - Cibira Karol (pravdepodobne ako kaplán), 1946 - Danis Andrej, 1946 - Kostolanský Anton, 1947 - 1948 - Packa Vojtech, 1947 - 1949 - Chromjak Ján, 1948 - 1949 - Kátai Imrich, 1949 - 1950 - Jajcaj Blažej, 1949 - 1950 - Bende Teodor, 1951 - 1953 - Hoťka Viliam (následne ako farár), 1953 - 1955 - Lintner Ľudovít, 1954 - Kováč Ján, 1954 - 1957 - Scheimer Emil, 1955 - 1966 - Hlinka Adolf, 1957 - 1958 - Medek Milan, 1957 - 1958 - ŠaturaStefan, 1958 - 1963 - Medovič Michal, 1966 - 1968 - Benovic Karol, 1968 - 1969 - Dragúň Jozef, 1969 - 1971 - Vaško Rudolf, 1972 - 1974 - Chudý Rudolf, 1973 - 1974 - Lukačovič Jozef, 1974 - 1976 - Zajíček Marián, 1981 - 1982 - Moravčík Anton, 1982 - 1983 - Krajčík Peter, 1983 - 1984 - Bubák Milan, SVD, 1984 - 1985 - Ižold Daniel, Mgr., 1985 - 1987 - Horváth Marián, 15. 6. 1995 - Lacko Milan, Mgr., Ing., 1996 - 1997 - Vivodík Marián, Mgr., vivodik@gmail.com, vivodik@zoznam.sk, skype – marian_vivodik, 1998 - 1999 - Vivodík Marián, Mgr., vivodik@gmail.com, vivodik@zoznam.sk, skype – marian_vivodik, 1998 - Laktiš Peter, 1. 10. 1999 - 2000 - Bederka Miroslav, 19. 6. 2000 - 30. 6. 2001 - Švercel Jozef, 15. 6. 2002 - Makovický Ľubomír, 20. 6. 2004 - Adamowicz Jan Robert, 2007 - 2008 - Legény Štefan, Mgr., 2008 – jún 2010 - Poliak Jozef, Mgr., 0907/ 153 307, jozef.poliak78@gmail.com, jpoliak@zoznam.sk, ostatní kňazi vo farnosti: 1649 - ? v štiavnickej jezuitskej misii Faber Matej, SJ, do 28. 6. 1683 (kedy zomrel, bol mučený a sťatý Tököliho povstalcami) - Katunský Ján, Hell Maximilián, SJ, narodený r. 1720, medzi rokmi 1721 - 1753 - Perger František, SJ (postavil kalváriu), cca od r. 1817 - zástupca riaditeľa a špirituál Beniak Bernard Jozef, SchP, niekedy medzi r. 1834 - 1876 - Šoltész Alojz, 1842 – (1844), 1850 – (1860) – Polák Eduard Jozef, OschP, pred r. 1869 študoval v Štiavnici na gymnáziu Osvald František Richard, 1912 - profesor náboženstva Zachár Adam, 1912 - profesor náboženstva Letocha Jozef, (1916) - (1922) - Szentgyörgyi Ondrej, 1926 – profesor náboženstva na gymnáziu Zálešák Ferdinand, cca 1940 - študent lesníckej školy Müller Hubert (neskôr kňaz), 1940 - aj k r. 1944 - profesor na štátnom gymnáziu Ňukovič Ferdinand, niekedy medzi rokmi 1941 a 1950 - biskupský školský komisár Belan Vincent, 1946 - profesor na gymnáziu Havran Ignác, cca 1995 - 2000 - výpomocný duchovný Schubert Emanuel, 21. 10. 2010 – výpomoc Horváth Dušan, Mgr., RODÁCI: Faber Ján (cca 1700), Revaj Barnabáš Ján (cca 1718, zomrel 23. 7. 1784 vo veku 66 rokov), Eder František Xavér (1727), Grueber František (narodený v Banskej Štiavnici, ordinovaný v r. 1754), Adami Ján, SJ (19. 7. 1738), Hoffman Jozef (15. 9. 1760), Urbanec Martin (18. 1. 1761), Melczer Andrej (1. 10. 1765), Steinlechner František (6. 10. 1772), Ján Krstiteľ (pravdepodobne len rehoľné meno, nar. cca v r. 1777, zomrel 9. 7. 1856 vo Viedni), Neuschl Matej narodený v B. Š., nie je známe kedy, zomrel, 20. 4. 1795 v Lakšárskej Novej Vsi, Lajčák František (19. 12. 1772), Rembs Ignác (2. 2. 1778), Hauser Juraj (24. 1. 1785), Kováč Matej (15. 2. 1790), Kováč Matej (15. 2. 1790), Jauer Jozef (21. 1. 1805), Takács Jozef (1. 1. 1806), Bizai Alexander (13. 5. 1820, resp. 1826), Laszab Karol (9. 11. 1835), Knopp Anton (2. 12. 1836), Kmeť Andrej, narodený 19. 11. 1841 v Bzenici, Daubner Jozef (26. 7. 1845), Walter Július (19. 2. 1855), Daubner Alojz (28. 7. 1856 vo Fucsloch - dnes súčasť Banskej Štiavnice), Haiczl Kálmán (14. 10. 1866), Gverk Jozef (28. 8. 1868), Mátrai Bernard František (3. 12. 1881), Nádai Koloman (24. 2. 1884), Bočák Július (18. 2. 1888), Palovčík Jozef (20. 11. 1892), Markwart Gabriel (30. 11. 1892), Lang Pavol (2. 7. 1918), Očenáš František (14. 8. 1938), Ivanič Peter (11. 3. 1971), Ivanco Jaroslav (narodený 24. 9. 1976), Legény Štefan (narodený 6. 7. 1979 v meste Banská Štiavnica, pochádza z obce Svätý Anton), Liška Lukáš (k r. 2011 -bohoslovec), Kišš Juraj (k r. 2011 bohoslovec), HROBY KŇAZOV: Beniak Bernard Jozef (1. 3. 1829), Bačkor Štefan (20. 8. 1909), Jozif Ladislav, kanonik, dekan (zomrel 25. 11. 1967), OBYVATEĽSTVO - k r. 2011: 8 851, 4 581 rím. kat., spolu s filiálkou: 4 651, k r. 2008: 9 100, 5 530 rím. kat., spolu s filiálkou: 9 200, 5 600 rím. kat., 46 krstov, 18 sobášov, 67 pohrebov (pravdepodobne k r. 1993: 9 892, 5 887 rím. kat., 48 krstov, 19 sobášov, 63 pohrebov, SVÄTÉ OMŠE - Kostol Panny Márie Nanebovzatej (1250): 7:30, 10:30, 18:00, pondelok - streda, piatok, sobota: 7:30, 18:00, štvrtok: 7:30, sviatok v pracovný deň: 7:30, 18:30, Kostol sv. Alžbety (1250) - nedeľa: 9:00, štvrtok: 18:00, sviatok v pracovný deň: 16:30, Kostol sv. Kataríny (1491), Kostol Panny Márie Snežnej (1480), Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1714), 22 kaplniek Kalvárie (1751), CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE: Spojená katolícka škola sv. F. Assiského, Kammerhofská 1, 969 01 Banská Štiavnica, tel.: 045/ 692 10 50, kancelaria@gymkambs.edu.sk, katbymbs@pagestory.sk, Riaditeľ: Mgr. Karol Palašthy, (ZŠ sv. Františka Assiského - 183 žiakov, Katolícke gymnázium sv. Františka Assiského, tel.: 045/ 691 31 74 - 250 žiakov), FILIÁLKA: Banky, Z HISTÓRIE: Mesto Banská Štiavnica bolo v r. 1873 - 1954 - do 1. 9. 1941 boli filiálkou Banky, vtedy pričlenené k Vyhniam, k r. 2005 opäť filiálkou, k r. 2006 boli Banky samostatnou farnosťou, po 14. 2. 2008 a pričlenení k Banskobystrickej diecéze sa stali opäť filiálkou Banskej Štiavnice, v r. 1971 - pričlenená k mestu Banská Štiavnica, po r. 1873 – do r. 1954 bolo mesto Banská Štiavnica zlúčené s mestom Banská Belá, v r. 1971 pričl. obec Podsitnianska, ktorá sa stala mestskou časťou Sitnianska

 

Vyhne - Banky (časť obce Vyhne, Banky, Banka, maď.: Kisbánya, nem.: Schüttersberg, Schitersberg), filiálka farnosti Banská Štiavnica, dekanát Banská Štiavnica, Banskobystrická diecéza, OBYVATEĽSTVO: 100, 70 rím. kat., Kostol Sedembolestnej Panny Márie (1710), Z HISTÓRIE: 1. 9. 1941 pričlenené k farnosti Vyhne, k r. 1993 opäť filiálkou Banskej Štiavnice, k r. 2006 samostatná farnosť, po 14. 2. 2008 a pričlenení k Banskobystrickej diecéze opäť filiálkou Banskej Štiavnice

 

Arborétum Kysihýbel (dekanát Banská Štiavnica, maď.: Kisiblyei arborétum, nem.: Arboretum Kieshübel)

 

Zoznam farností okresu a dekanátu Banská Štiavnica

Celoslovenský zoznam farností

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.